Skvo

SKVO - Skupnost voditeljev

Sestavljajo jo vsi voditelji vej, drugi voditelji in duhovni asistenti. SKVO zagotavlja celostno vzgojo v skladu z usmeritvami ZSKSS in vodi steg.

SKVO stega Ljubljana 4 sestavlja 13 voditeljev, ki vodi 4 veje (krdelo, četa, noviciat in klan). Skupaj pa preživljamo poleg rednih SKVO srečanj tudi zabavna neformalna srečanja, skvo tabore, skvo piknike ter seveda skupne načrtovalne vikende.