Ljubljana 4

Želiš izvedeti kako se je vse skupaj začelo? 

Beri dalje.

Mladi iz Štepanje vasi so do leta 1992 delovali po različnih stegih v Ljubljani, dokler ni dozorela ideja, da ustanovijo svoj steg. Prve obljube so bile na Ljubljanskem gradu leta 1993, ko so obljubili tudi voditelji iz sosednje župnije Fužine. Samostojni steg Ljubljana 4 je kmalu postal največji steg v Ljubljani in tudi v Sloveniji, saj je sestavljal dve krdeli, dve četi, dva noviciata in dva klana, skupnost voditeljev, obeh delov, "fužinskega" in "štepanjskega" pa je bila skupna. Leta 2003 se je steg Zmajev direndajev, kot smo ga poimenovali, razdružil, tako da je dužinski del lahko ustanovil steg Ljubljana 5. Štepanjski skavti smo ohranili rutice, ki so sestavljene iz barv slovenske trobojnice, kasneje pa smo si nadeli ime Divji golobi v spomin na prvi skavtski vod, ki je začel z delovanjem prav v Štepanji vasi.

 

Smo steg z zgodovino.

In to zgodovino smo obeležili leta 2012, ko smo praznovali 20. obletnico svojega delovanja.

Praznovanje smo zaokrožili s trodnevnim skupnim taborom v Radencih ob Kolpi, kjer smo skupaj uživali v skavtskem duhu tako aktivni skavti in skavtinje kot tudi nekdanji voditelji z družinami.

 

Povzeto po: Dvignite k Jezusu pogled, Župnija Ljubljana - Štepanja vas

 


Galerija slik