Krdelo

Volčiči in volkuljice (8-10 let)

Volčiči in volkuljice smo najmlajši skavti, ki živimo skupaj v krdelu. Džungla je velika in skrivnostna, zato nas po njenih poteh vodijo stari volki (voditelji). Ti poskrbijo, da preko igre in pripovedovanja zgodb spoznavamo Mavgljia, džungelske zakone in drug drugega. Najrajši hodimo na love, saj tako lahko pokažemo vse svoje spretnosti in navdušenje. Seveda pa vse kar počnemo, počnemo KAR NAJBOLJE!

Voditelji krdela:

Kristina Novak, novak.krista@gmail.com

Monika Novak, novak.moni@gmail.com

Urban Stražar, urban.strazar@gmail.com

Duhovni asistent:

br. Stane Bešter, stane.bester@rkc.si